top of page
Edit-19.jpg

Plant-Based Universities är en Animal Rising-kampanj som inleddes i slutet av 2021 och som uppmanar universiteten att övergå till 100 % rättvis och hållbar växtbaserad catering för att motverka klimat- och miljökrisen.

Sedan start har 12 universitet runt om i världen (11 i Storbritannien), inklusive universiteten i Cambridge och Stirling, röstat om at införa 100% växtbaserad catering. Vi har för närvarande aktiva kampanjer på över 80 universitet både i Storbritannien och utomlands, som alla drivs av lokala studentteams på varsitt universitet, och vi räknar med att växa till 100 kampanjer före slutet av läsåret 2023-24. I Sverige finns kampanjen på Göteborgs Universitet, Lunds Universitet och Uppsala Universitet.

Varför universitet?

Universitet har ett betydande kulturellt kapital, och deras verksamhet har ett stort inflytande på de bredare etiska åsikter och hållbara metoder i samhället.

Universitet utbildar framtida ledare och är en plats där mycket av vår forskning och förståelse kring klimatkrisen växer fram. För närvarande agerar universiteten för att legitimera djur- och fiskeindustrin, och detta måste förändras.

Om vi kan få universiteten att anta helt växtbaserade menyer kan vi föregå med gott exempel för regeringen och andra myndigheter och institutioner för att visa hur man effektivt kan agera mot i klimat- och miljökrisen. Se pressidan på vår hemsida för en lista med våra framgångar på brittiska och europeiska universitet.

Studenter är statistiskt sett den mest sannolika demografiska gruppen att stödja växtbaserad mat av miljöskäl, och det finns dessutom en lång tradition av studentaktivism. Precis som universiteten var bland de första institutionerna att divestera från fossila bränslen, kan de bli de första att divestera från animalieproduktion.

University of Graz 3_edited.jpg

Varför 100% växtbaserat?

År 2018 tog docenterna Joseph Poore och Thomas Nemecek fram en metaanalys där cirka 38 000 gårdar över hela världen analyserades som heter: "Minskad miljöpåverkan från livsmedel genom producenter och konsumenter". Resultaten från studien visade att produktionen av animaliska produkter, bortom allt rimligt tvivel, orsakar oerhörda skador på vårt klimat.

En senare studie från Harvard, "Eating away at climate change with negative emissions", har visat att ett växtbaserat livsmedelssystem kommer att producera mer mat, med färre utsläpp, samtidigt som det ökar koldioxidupptaget. Det kan frigöra 76 procent av världens jordbruksmark, varav en stor del kan återföras med naturen och därav återställa vårt värdefulla djur- och växtliv och rädda tusentals arter.

Kampanjen syftar till att omformulera den allmänna miljödebatten så att ett helt växtbaserat livsmedelssystem ses som en viktig del av lösningen för klimat- och miljökrisen. Vi kräver inte ett förbud mot animaliska produkter på universiteten, utan snarare att våra universitet avinvesterar från dessa industrier genom att stoppa försäljningen på campus, precis som de har gjort med fossila bränslen. Vi förespråkar att våra akademiska institutioner ska agera i linje med framtida generationers intressen nu.

Där vi redan vunnit...

Stirling
Cambridge
Queen Mary
Birmingham
London Metropolitan
Kent
Graz
Warwick
Falmouth (& Penryn)
UCL
Newcastle
lancaster_logo
bottom of page